perfektum pravidelných sloves. Němčina pro 9. třídu