Materiały pochodzą z Platformy
Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie
i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania
w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
Lekcja nr 15
Die Konjugation
der trennbar zusammengesetzten
Verben- Perfekt.
Odmiana czasowników
rozdzielnie złożonychczas przeszły dokonany.
W czasownikach
rozdzielnie złożonych
w Partizip Perfekt
przedrostek ge- występuje
w środku
między przedrostkiem
a czasownikiem.
przedrostek- ge- czasownik
1. ich habe...........abgetrocknet
2. du hast ............abgetrocknet
3. er, sie, es hat....abgetrocknet
1. wir haben.........abgetrocknet
2. ihr habt.............abgetrocknet
3. sie/Sie haben.....abgetrocknet
Ich habe das Hündchen abgetrocknet.Wytarłem pieska.
1. ich bin ..........angekommen
2. du bist...........angekommen
3. er, sie, es ist...angekommen
1. wir sind........angekommen
2. ihr seid .........angekommen
3. sie/Sie sind....angekommen
Die Schiffe sind angekommen.- Statki przybyły.
Ich bin.... aufgestanden. – Wstałam....
früh - wcześnie
spät - późno
Du bist .... angeschwommen Ty dopłynęłaś....
an den Hafendo portu
an das Ufer –
do brzegu
Er ist... ausgegangen- On wyszedł....
in die Stadt- do
miasta
am Abend- wieczorem
Ihr seid....aufgestiegen. Wy wsiadaliście, wspinaliście się...
auf ein Fahrradna rower
auf den Berg- na górę
...sind aufgeblüht.- ...rozkwitły.
Die Kastanien... Kasztany...
Die Blumen...Kwiaty...
Ich habe....vom Bahnhof abgeholt.Odebrałam z dworca...
die Kinderbetreuerin opiekunkę do dzieci
ein häßliches Ding brzydulę
Wir haben....angebaut.My uprawialiśmy....
die Weintraubenwinogrona
das Getreide- zboże
Ihr habt....angehalten.Wy zatrzymaliście się....
am Palastprzy pałacu
an der Tankstelleprzy stacji
benzynowej
Sie haben uns....zugeschickt.Oni przesłali nam...
die Pfirsichebrzoskwinie
die Vitaminewitaminy
Ich habe... aufgeblasen.Ja nadmuchałem....
den Luftballonbalonik
die Luftmatratzematerac dmuchany
Hast du dich.....zurechtgefunden?Czy odnalazłaś się...?
im Rathausw ratuszu
in den Alpenw Alpach
Er hat....vorgelassen.On przepuścił w kolejce.....
den Opa- dziadka
die Ärztin- lekarkę
.....hat nachgelassen.- ....ustąpił/a.
Der Regen- Deszcz
Der Nebel- Mgła
Wir haben uns....abgegebenMy zajmowaliśmy się
mit dem Storchbocianem
mit dem Eselosiołkiem
Seid ihr....zurückgekommen?Czy wróciliście..…?
nach Argentinen- do
Argentyny
nach Alaskana Alaskę
Haben Sie.... zugegriffen?Czy poczęstował się pan...?
die Lebkuchenpiernikami
die Schlagsahne mit
dem Obst- bitą śmietaną
z owocami

Prezentacja programu PowerPoint