Přípravný kurz
NĚMECKÉHO JAZYKA
V.
19.4.2008
(příští setkání 26.4.2008)
Mgr.Vladimír Matička
Präpositionen mit Genitiv
•
•
•
•
Laut (podle)
Trotz (navzdory, přes)
Während (během, za, po dobu)
Wegen (kvůli, pro)
I.část
•
•
•
•
•
•
•
ZÁJMENA (PRONOMEN)
osobní zájmena
skloňování zájmen osobních, zvratných,
přivlastňovacích, ukazovacích, vztažných
PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVE)
skloňování přídavných jmen po členu
určitém, neurčitém, bez členu
stupňování přídavných jmen a příslovcí
skloňování řadových číslovek
ZÁJMENA (PRONOMEN)
• Osobní zájmena
Sg.
Pl.
1
ich
wir
2
du
ihr
3
er, sie, es
sie, Sie
Skloňování osobních zájmen
N
G
D
A
já
ty
on
ona
ono
my
vy
oni
Vy
ich
du
er
sie
es
wir
ihr
sie
Sie
meine
r
deine
r
seine
r
ihrer
seine
r
unser
euer
ihrer
Ihrer
mir
dir
ihm
ihr
ihm
uns
euch
ihnen
Ihnen
mich
dich
ihn
sie
es
uns
euch
sie
Sie
Skloňování zvratných zájmen
Problematika zvratných zájmen se týká používání zvratných sloves.
Ne vždy zvratnost odpovídá oběma jazykům.
Českému „si“ odpovídá zpravidla Dativ, českému “se“ odpovídá zpravidla
Akkusativ.
já
ty
on
ona
ono
my
vy
oni
Vy
ich
du
er
sie
es
wir
ihr
sie
Sie
mir
dir
sich
uns
euch
sich
mich
dich
sich
uns
euch
sich
N
D
A
Skloňování zvratných zájmen
• Musím si něco koupit.
• Ich muss mir etwas kaufen
• Chtěla bych se posadit.
• Ich möchte mich setzen.
Skloňování přivlastňovacích
zájmen
jednotné číslo
N
G
D
A
mein
Pullover
meines
Pullovers
meinem
Pullover
meinen
Pullover
meine
Hose
meiner
Hose
meiner
Hose
meine
Hose
mein
Hemd
meines
Hemdes
meinem
Hemd
mein
Hemd
množné
číslo
meine
Pullover
meiner
Pullover
meinen
Pullovern
meine
Pullover
Skloňování přivlastňovacích
zájmen
• Přivlastňovací zájmena se skloňují v
jednotném čísle jako člen neurčitý, v
množném čísle jako člen určitý.
Skloňování ukazovacích zájmen
dieser, jener, selbst, solchSingular
N
G
D
A
jener
Mann
jenes
Mann(e)s
jenem
Mann
jenen
Mann
jene Frau jenes
Kind
jener
jenes
Frau
Kind(e)s
jener
jenem
Frau
Kind
jene Frau jenes
Kind
Plural
jene Leute
jener Leute
jenen Leuten
jene Leute
Skloňování vztažných zájmen
• Vztažná zájmena
uvádí zpravidla
vztažné věty; jde
o slůvka der, die,
das.
• Das ist die
Blume, die ich
kannte.
M
N der
F
die
N
das
pl.
die
G dessen deren
dessen deren
D dem
der
dem
denen
A den
die
das
die
PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVE)
• skloňování přídavných jmen po členu
určitém, neurčitém, bez členu
• stupňování přídavných jmen a příslovcí
• skloňování řadových číslovek
skloňování přídavných jmen
• Po členu určitém
jednotné číslo
množné
číslo
N
der helle
Pulli
die helle
Hose
das helle
Hemd
die hellen
Pullover
G
des hellen
Pullis
der hellen
Hose
des hellen
Hemdes
der hellen
Pullover
D
dem hellen
Pulli
der hellen
Hose
dem hellen
Hemd
den hellen
Pullovern
A
den hellen
Pulli
die helle
Hose
das helle
Hemd
die hellen
Pullover
skloňování přídavných jmen
• Po členu neurčitém
jednotné číslo
eine helle
Hose
ein helles
Hemd
množné
číslo
N
ein heller
Pulli
helle
Pullover
G
eines hellen einer hellen eines hellen heller
Pullis
Hose
Hemdes
Pullover
D
einem
hellen Pulli
A
einen hellen eine helle
Pulli
Hose
einer hellen einem
hellen
Hose
hellen Hemd Pullovern
ein helles
Hemd
helle
Pullover
skloňování přídavných jmen
• Bez členu
jednotné číslo
helle Hose
helles Hemd
množné
číslo
N
heller Pulli
G
hellen Pullis heller Hose hellen Hemdes heller
Pullover
D
hellem Pulli
heller Hose hellem Hemd
hellen
Pullovern
A
hellen Pulli
helle Hose
helle
Pullover
helles Hemd
helle
Pullover
skloňování přídavných jmen
• zvláštnosti
přídavná jména n -el
dunkel – ein dunkles
Kleid, komfortabel – die
komfortable WG
při skloňování ztrácejí
kmenové -e
některá přídavná
jména na -er
teuer – ein teures Hemd,
sauer – der saure Wein
předchází-li koncovému
–er dvouhláska –aunebo –eu-, vypouští se
při skloňování kmenové
-e
přídavné jméno hoch
hoch – der hohe Preis
při skloňování se mění
kmenové –ch v -h
přídavná jména na -a
lila – ein lila T-Shirt,
prima – eine prima Idee,
rosa, ein rosa Pulli
jsou nesklonná
některá přídavná
jména, označující
barvy
beige – ein beige Hemd,
creme – creme Schuhe,
oliv – die oliv Bluse,
orange – ein orange
Body, türkis – der türkis
Rock
jsou nesklonná,
můžeme skloňovat jejich
složeniny s –farben
nebo –farbig: ein
orangefarbener Body
stupňování přídavných jmen a
příslovcí
• Stupňování přídavných jmen v přísudku
• Stupňování příslovcí
• Stupňování přídavných jmen v přívlastku
Stupňování přídavných jmen v přísudku
1.stupeň Positiv
2.stupeň 3.stupeň Komparativ Superlativ
schnell
schneller
der, die, das
schnellste
2 stupeň tvoří přídavná jména připojením
-er k základnímu stupni
3 stupeň se tvoří připojením –(e)st k
základnímu stupni
nett
netter
der, die, das
netteste
příponu –est přibírají ve 3 stupni
přídavná jména zakončená na –d,-s, sch, -sk, -ss, -ß, -t, -x, -z
u některých jednoslabičných přídavných
jmen dochází ve 2. a 3. stupni k
přehlásce kmenové samohlásky
gesund
gesunder /
gesünder
der, die, das
gesündeste /
gesundeste
u některých přídavných jmen jsou možné
ve 2. a 3. stupni tvary bez přehlásky i s
přehláskou
neu
neuer
der, die, das
neu(e)ste
u přídavných jmen zakončených na
dvojhlásku nebo na –h, kterému
předchází samohláska či dvojhláska,
jsou ve 3. stupni možné tvary s vkladným
–e i bez něho
Stupňování příslovcí
Irene fährt so schnell wie ich.
Irene fährt schneller als ich.
Irene fährt am schnellsten (von allen).
• 2.stupeň tvoří příslovce připojením –er k základnímu
stupni
• 3.stupeň se tvoří příponou –(e)sten ve spojení s am
• Pravidla přehlasování a vkládání –e ve 3.stupni stejná
jako u přídavných jmen
• Stupňované tvary jsou nesklonné
• Pro srovnání se užívá (genau)so-wie v 1.stupni, als ve
2.stupni a spojení s von/unter (allen...) ve 3.stupni
Stupňování příslovcí
1.stupeň
2.stupeň
3.stupeň
bald
eher
am
ehesten
früh
früher
am
frühesten
gern
lieber
am
liebsten
gut
besser
am besten
1.stupeň
2.stupeň
3.stupeň
öfter
am
öftesten
häufiger
am
häufigsten
mehr
am
meisten
oft
sehr
viel
Stupňování přídavných jmen v
přívlastku
• Bydleli jsme v jednou starším hotelu.
• Wir haben in einem älteren Hotel
gewohnt.
• „Berghof“ je nejstarší hotel v této oblasti.
• „Der Berghof“ ist das älteste Hotel in
diesem Gebiet.
skloňování řadových číslovek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Der erste
Der zweite
Der dritte
Der vierte
Der fünfte
Der sechste
Der sieb(en)te
Der achte
skloňování řadových číslovek
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Der neunte
Der zehnte
Der elfte
Der zwölfte
Der dreizehnte
Der vierzehnte
Der fünfzehnte
Der sechzehnte
Der siebzehnte
Der achtzehnte
skloňování řadových číslovek
19. Der neunzehnte
20. Der zwanzigste
21. Der einundzwanzigste
22. Der zweiundzwanzigste
30. Der dreißigste
60. Der sechzigste
100.Der hundertste
101.Der hunderterste/hundertseinste přezkoušeno na
http://rechtschreibpruefung24.de/
102.Der hundertzweite
1000.Der tausendste
II.část
Vybrané kapitoly z gramatiky
přehled nepravidelných sloves
V.část
mitnehmen
vzít s
Ich nahm Kathy mit.
Ich habe Kathy
mitgenommen.
nehmen
vzít, brát
Er nahm es ernst.
Er hat es ernst genommen.
nennen
nazývat
Sie nannten ihn Wolf.
Sie haben ihn Wolf
genannt.
raten
radit
Klaus riet mir aufzuhören.
Klaus hat mir aufzuhören
geraten.
rennen
rychle běhat, Rita rannte schnell.
závodit
Rita hat schnell gerannt.
rufen
volat
Helmut rief um Hilfe.
Helmut hat um Hilfe
gerufen.
schaffen
stvořit
Der Maler schuf ein Bild.
Der Maler hat ein Bild
geschaffen.
scheinen
svítit
Die Sonne schien.
Die Sonne hat geschienen.
schießen
střílet
Der Panzer schoss genau. Der Panzer hat genau
geschossen.
schlafen
spát
Das Kind schlief tief.
Das Kind hat tief
geschlafen.
schlagen
bít, odbíjet
Die Uhr schlug zwölf.
Die Uhr hat zwölf geschlagen.
schließen
zavřít
Das Schloss schloss
Das Schloss hat geschlossen.
schreiben
psát
Remarque schrieb gut. Remarque hat gut geschrieben.
schweigen
mlčet
Der Papagei schwieg.
Der Papagei hat geschwiegen.
schwimmen
plavat
Franziska schwamm
am schnellsten.
Franziska ist/hat am schnellsten
geschwommen.
sehen
vidět
Kurt sah eine
fliegende Untertasse.
Kurt hat eine fliegende
Untertasse gesehen.
senden
vysílat,
posílat
SAT1 sandte das
Tatort.
SAT1 hat das Tatort gesandt.
singen
zpívat
Alle sangen mit Karl.
Alle haben mit Karl gesungen.
sinken
klesat
Das Schiff sank 1912
wegen des Eisberges.
Das Schiff ist 1912 wegen des
Eisberges gesunken
sitzen
sedět
Brigitte saß neben mir.
Brigitte hat neben mir gesessen.
přehled sloves s odlišnou
vazbou V.část
vorbeigehen an j-m, etwas
procházet kolem koho, čeho
sich wenden an j-n
obracet se na koho
•
•
•
•
Prošli jsme kolem něho.
Wir gingen an ihm vorbei.
Obrátil jsem se na pana ředitele.
Ich wandte mich an Herrn Direktor.
Konec

skloňování přídavných jmen