Flaga
Flaga
Luksemburga jest
prostokątem
podzielonym na
trzy poziome
pasy: czerwony,
biały i niebieski.
Przypomina flagę
Holandii, z tą
jednak różnicą, że
niebieski kolor
flagi
Luksemburga jest
nieco jaśniejszy.
KONSTRUKCJA I WYMIARY
Stosunek długości do szerokości: flaga Luksemburga występuje w
proporcjach 3:5 lub 1:2 (flaga Holandii zawsze 2:3). Kolory flagi
Luksemburga pojawiły się po raz pierwszy w 1830 roku, w czasie
rewolucji Belgijskiej. Były one prawdopodobnie wzięte z herbu prowincji
Limburg w Belgii. W tej fladze zamiast paska o kolorze niebieskim był
pasek o kolorze srebrnym. Flaga, z trzema kolorami ( w tym srebrnym)
została zatwierdzona oficjalnie w 12 czerwcu 1845 roku. Lecz krótko po
tym ludzie zaczęli się domagać by nową flagą Luksemburga został lew
w koronie na biało-niebieskim tle, więc w 1890 została zatwierdzona już
nowa flaga. Po wojnie Luksemburg wrócił do starej flagi ze zmienionym
paskiem srebrnym na niebieski.
Godło
Godło Luksemburga, choć ma rodowód średniowieczny, przyjęto
oficjalnie dopiero w 1972 roku. W 2001 zostało zmodyfikowane. Oprócz
zamieszczonej wersji, występuje jako bardziej rozbudowane godło
średnie lub wielkie. Lew wywodzi się z godła Limburga, którego władca
w XIII wieku poprzez małżeństwo zapanował również nad
Luksemburgiem. Podwójny ogon lwa symbolizował panowanie nad
dwoma krajami.
Luxemburg
Das Großherzogtum
Luxemburg ist eine
Monarchie in Westeuropa.
Es grenzt an Frankreich
(Grenzlänge 73 km) und an
Belgien (Grenzlänge 148
km) sowie an die
bundesdeutschen Länder
Rheinland-Pfalz und
Saarland (Grenzlänge 138
km). Luxemburg ist mit
einer Fläche von 2586 km²
der zweitkleinste Staat der
EU.
Ludność
Luksemburczycy w kraju stanowią 73% ludności, ponadto:
Portugalczycy (6%), Włosi (5%), Francuzi (3,4%), Belgowie, Niemcy.
95% społeczeństwa jest wyznania rzymskokatolickiego.Bardzo wolny
wzrost liczby ludności (364 tys. — 1980, 382 tys. — 1990),
spowodowany małym przyrostem naturalnym - ok. 2‰ rocznie.
średnia gęstość zaludnienia to 151 mieszkańców na km². W miastach
mieszka 86% ludności (2000). Głównie miasta (poza stolicą): Esch-surAlzette, Differdange. W usługach pracuje ok. 67% ludności zawodowo
czynnej, w przemyśle i budownictwie — 29%, pozostała część w —
rolnictwie. Poziom bezrobocia jest niski 1,6% (2000) — jeden z
najniższych w Europie.
Klima
Luxemburg hat gemäßigtes westeuropäisches Klima, das durch
atlantische Meereswinde beeinflusst wird und sich durch milde
Winter und gemäßigte und deshalb angenehme Sommer
auszeichnet. Die Luft ist meist mild und feucht; die jährliche
Niederschlagsmenge beträgt 782,2 mm; Temperaturen im
Jahresmittel 9 °C, im Januar 0,8 °C, im Juli 17,5 °C. So liegen die
im Januar, dem kältesten Monat, gemessenen
Durchschnittstemperaturen bei etwa -2 °C. Die höchsten
Temperaturen werden üblicherweise während der
Sommermonate Juli und August gemessen. Zu dieser Zeit
beträgt die Durchschnittstemperatur etwa 15-25 °C, wobei das
Thermometer nicht selten auf Temperaturen von 30 °C steigt. Im
Norden des Landes, dem Ösling, ist es meist etwas kühler und es
kommt auch häufiger zu Niederschlägen.
Gospodarka
Kraj bardzo wysoko rozwinięty o dominującej roli usług (70% produktu
krajowego brutto), zwłaszcza sektora finansowego w gospodarce.
Rozwój gospodarczy w integracji z Belgią (od 1921), krajami Beneluxu
(1960), EWG (1958). Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosi
80,47 tysięcy dolarów amerykańskich (2006). Luksemburg jest jednym
z głównych ośrodków finansowych świata. Siedziba 166 Banków, w tym
Europejskiego Banku Inwestycyjnego Unii Europejskiej. Podatki
stanowią 37% PKB Luksemburga. Luksemburg ma drugie, najwyższe na
świecie po Liechtensteinie PKB per capita.
Politik
Luxemburg ist eine konstitutionelle Monarchie in Form einer
parlamentarischen Demokratie. Laut der Verfassung von 1868 bekleidet der
Großherzog das Amt des Staatsoberhaupts. Die Gesetzgebung ist Aufgabe
der Abgeordnetenkammer, welche alle fünf Jahre gewählt wird (gleichzeitig
mit den Wahlen des Europaparlamentes).
Die luxemburgische Innenpolitik ist auf Bewahrung der politischen Stabilität
und des sozialen Friedens sowie der Aufrechterhaltung der inneren
Sicherheit gerichtet. Themen der innenpolitischen Diskussion sind unter
anderen die Zukunft Luxemburgs im sich vergrößernden Europa, die
Erhaltung der Systeme der sozialen Sicherheit, die Reform des
Schulsystems, die Einwanderungspolitik, die innere Sicherheit vor dem
Hintergrund einer wachsenden Jugend- und Eigentumskriminalität sowie in
zunehmendem Maße Umweltfragen.
Rolnictwo
Podstawą intensywnego
rolnictwa jest uprawa zbóż
(pszenica, jęczmień),
ziemniaków, buraków cukrowych
i winorośli w dolinie rzeki Mozeli.
Hodowla bydła, trzody chlewnej
i drobiu. Produkcja żywności nie
pokrywa zapotrzebowania
krajowego.
Turystyka
Duże znaczenie ma turystyka.
Luksemburg w 1991 odwiedziło
ok. 860 tys. turystów
zagranicznych. Głównie ośrodki
turystyczne: miasto
Luksemburg, Vianden oraz
dolina rzeki Mozeli i Ardeny.
Przemysł
Rozwinięte hutnictwo żelaza (importowane rudy żelaza i złom), głównie
w Esch-sur-Alzette i Differdange. Największa w świecie produkcja stali
na 1 mieszkańca — 8,7 t (1991). Przemysł metalowy, maszynowy,
chemiczny (tworzyw sztucznych, gumowych), spożywczy (głównie
piwowarski), skórzany, cementowy. Ok. 60% energii elektrycznej
dostarczają hydroelektrownie. Produkcja energii elektrycznej na 1
mieszkańca 3,6 tys. kWh (1990).

Kliknij aby obejrzeć/pobrać plik.