Materiały pochodzą z Platformy
Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie
i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania
w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
Materiały pochodzą z Platformy
Edukacyjnej Portalu
www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne
odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do
wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
Lekcja 32
Die Possessivpronomen.
Zaimki dzierżawcze.
Zaimek dzierżawczy w zdaniu
zastępuje rodzajnik i pełni rolę
przydawki.
Ich habe den Mantel.- Das ist mein Mantel.
Du hast die Bluse.- Das ist deine Bluse.
Er hat das Buch. - Das ist sein Buch.
Wir haben das Haus.- Das ist unser Haus.
Ihr habt die Schule.- Das ist eure Schule.
Sie haben den Brief.- Das ist ihr Brief.
W pierwszym przypadku
rodzaj męski i rodzaj nijaki ,
i rodzaj żeński i liczba mnoga
są takie same.
ich- mein (mój), meine (moja)
du- dein (twój), deine (twoja)
er/es- sein (jego), seine (jego)
sie/Sie- ihr (jej), ihre (jej)
wir- unser (nasz), unsere (nasza)
ihr- euer (wasz), eure (wasza)
Unsere Mutter muss
nach England fahren.
Jego mama musi
wyjechać do Anglii.
Unser Schwimmbad soll
man sauber machen.
Nasz basen należy oczyścić.
Eure Kinder sind so intelligent
und euer Haus ist so
gastfreundlich.
Wasze dzieci są takie inteligentne
a wasz dom taki gościnny.
Sind deine Schuhe nicht zu
groß für dich?
Czy twoje buty nie są za duże
dla ciebie?
Seine Katze ist so klein
und so lieb.
Jego kot jest taki mały
i taki kochany.
Odmiana zaimków dzierżawczych.
Dodajemy następujące końcówki:
Rodzaj męski
1. N. –
2. G. -es
3. D. -em
4. A. -en
Rodzaj żeński
1. N. -e
2. G. -er
3. D. -er
4. A. -e
Liczba mnoga
1. N. -e
2. G. -er
3. D. -en
4. A. -e
Rodzaj nijaki
1. N. 2. G. -es
3. D. -em
4. A. -
1. N. mein Vater
2. G. meines Vaters
3. D. meinem Vater
4. A. meinen Vater
1. N. meine Mutter
2. G. meiner Mutter
3. D. meiner Mutter
4. A. meine Mutter
1. N. mein Kind
2. G. meines Kindes
3. D. meinem Kind
4. A. mein Kind
Ich verbringe meine
Freizeit im
Einkaufszentrum.
Ja spędzam swój wolny
czas w centrum
handlowym.
Ich habe meinen Koffer
verloren.
Zgubiłem moją walizkę.
Mein Kopf tut weh.
Boli mnie głowa.
Mein Kind mag die Musik.
Moje dziecko lubi muzykę.
1. N. dein Vater
2. G. deines Vaters
3. D. deinem Vater
4. A. deinen Vater
1. N. deine Mutter
2. G. deiner Mutter
3. D. deiner Mutter
4. A. deine Mutter
1. N. dein Kind
2. G. deines Kindes
3. D. deinem Kind
4. A. dein Kind
Gib mir deinen Pullover,
ich wasche ihn.
Daj mi twój sweter,
wypiorę go.
Warum arbeitest du
in deiner Kaffeepause?
Dlaczego pracujesz podczas
swojej przerwy na kawę.
Hilf deinem Vater.
Pomóż swojemu ojcu.
Ich habe Appetit auf
deine Nachspeise.Mam apetyt
na twój deser.
1. N. sein Vater
2. G. seines Vaters
3. D. seinem Vater
4. A. seinen Vater
1. N. seine Mutter
2. G. seiner Mutter
3. D. seiner Mutter
4. A. deine Mutter
1. N. sein Kind
2. G. seines Kindes
3. D. seinem Kind
4. A. sein Kind
Sein Beruf des Tierarztes
ist sehr interessant.
Jego zawód weterynarza
jest bardzo interesujący.
Der Junge begleitet heute
seine Mutter und
seinen Vater.
Chłopiec towarzyszy
dzisiaj swojej mamie
i swojemu ojcu.
Er sitzt gern in
seinem Garten.
On chętnie przesiaduje
w swoim ogrodzie.
1. N. ihr/Ihr Vater
2. G. ihres Vaters
3. D. ihrem Vater
4. A. seinen Vater
1. N. ihre /Ihre Mutter
2. G. ihrer Mutter
3. D. ihrer Mutter
4. A. ihre Mutter
1. N. ihr/Ihr Kind
2. G. ihres Kindes
3. D. ihrem Kind
4. A. ihr Kind
Ich habe Ihre Anzeige
in der Zeitung gelesen.
Przeczytałam pańskie
ogłoszenie w gazecie.
Ich würde mich
auf Ihrer Stelle nicht so
aufregen.
Na pańskim miejscu nie
denerwowałbym się tak.
Ihr Auto ist kaputt.
Jej samochód jest zepsuty.
Ihre Putzfrau ist fleißig wie
eine Biene.Jej sprzątaczka
jest pracowita jak pszczoła.
1. N. unser Vater
2. G. unseres Vaters
3. D. unserem Vater
4. A. unseren Vater
1. N. unsere Mutter
2. G. unserer Mutter
3. D. unserer Mutter
4. A. unsere Mutter
1. N. unser Kind
2. G. unseres Kindes
3. D. unserem Kind
4. A. unser Kind
Warum bist du gestern
auf unsere Party
nicht gekommen?
Dlaczego nie przyszedłeś
wczoraj na naszą imprezę?
Unsere Lehrerin hilft
gern den Schülern.
Nasza nauczycielka chętnie
pomaga uczniom.
Unser Urlaub war gelungen.
Nasz urlop był udany.
1. N. euer Vater
2. G. eures Vaters
3. D. eurem Vater
4. A. euren Vater
1. N. eure Mutter
2. G. eurer Mutter
3. D. eurer Mutter
4. A. eure Mutter
1. N. euer Kind
2. G. eures Kindes
3. D. eurem Kind
4. A. euer Kind
Kommt eure Familie
zum Weihnachten ?
Czy przyjedzie wasza rodzina
na święta Bożego Narodzenia?
Ich habe eurer Schwester
das Geld verliehen.
Pożyczyłam waszej
siostrze pieniądze.
Ich möchte gern
euren Wagen sehen.
Chciałabym zobaczyć
wasz samochód.
Euer Braten ist schon fertig.
Wasza pieczeń jest już gotowa.
Liczba mnoga
1. N. meine Väter, Mütter, Kinder
2. G. meiner Väter, Mütter, Kinder
3. D. meinen Vätern, Mütter, Kindern
4. A. meine Väter, Mütter, Kinder
Das sind meine Bücher
auf dem Regal.
To są moje książki na regale.
Ich gebe meinen Gästen
etwas zu essen.
Dam moim gościom
coś do jedzenia.
Darf ich meine
Brüder vorstellen?
Czy mogę przedstawić
moich braci?
Meine Schuhe sind
zu gross.
Moje buty są za duże.
Liczba mnoga
1. N. deine Väter, Mütter, Kinder
2. G. deiner Väter, Mütter, Kinder
3. D. deinen Vätern, Mütter, Kindern
4. A. deine Väter, Mütter, Kinder
Stellst du uns
deine Freunde vor?
Czy przedstawisz nam swoich
przyjaciół?
Leben deine Cousinen noch
in der Schweiz?
Czy twoje kuzynki mieszkają
jeszcze w Szwajcarii?
Was hast du
in deinen Taschen?
Co masz w swoich torbach?
Was hast du in deinen Händen?
Co masz w swoich rękach?
Liczba mnoga
1. N. seine Väter, Mütter, Kinder
2. G. seiner Väter, Mütter, Kinder
3. D. seinen Vätern, Mütter, Kindern
4. A. seine Väter, Mütter, Kinder
Seine Socken sind noch
in dem Koffer.
Jego skarpetki są jeszcze
w walizce.
Er hat seinen Schwestern sehr
geholfen.
On dużo pomógł swoim
siostrom.
Seine Hunde laufen
noch draußen.
Jego psy biegają jeszcze
na zewnątrz.
Seine Plätzchen werden lecker.
Jego ciastka będą pyszne.
Liczba mnoga
1. N. ihre /Ihre Väter, Mütter, Kinder
2. G. ihrer Väter, Mütter, Kinder
3. D. ihren Vätern, Mütter, Kindern
4. A. ihre Väter, Mütter, Kinder
Ihre Zähne sind tadellos.
Pańskie zęby są
bez zarzutu.
Ihre Häuser sind
zerstört worden.
Ich domy zostały zburzone.
Ich zeige die Stadt
Ihren Bekannten.
Pokażę miasto pańskim
znajomym.
Ihre Fische sind schon im Aquarium.
Pańskie ryby są już w akwarium.
Liczba mnoga
1. N. unsere Väter, Mütter, Kinder
2. G. unserer Väter, Mütter, Kinder
3. D. unseren Vätern, Mütter, Kindern
4. A. unsere Väter, Mütter, Kinder
Geben wir unseren
Kindern die Hoffnung.
Dajmy naszym dzieciom
nadzieję.
Unsere Träume gehen
manchmal zur Erfüllung.
Nasze marzenia spełniają
się czasami.
Unsere Wege
sind verschieden.
Nasze drogi są różne.
Liczba mnoga
1. N. eure Väter, Mütter, Kinder
2. G. eurer Väter, Mütter, Kinder
3. D. euren Vätern, Mütter, Kindern
4. A. eure Väter, Mütter, Kinder
Habt ihr zwei Häuser?
Sind das eure Häuser?
Czy macie dwa domy?
Czy to są wasze domy?
Hans und Peter wann
bringt ihr eure Autos
zur Reparatur?
Hans i Peter kiedy
dostarczycie wasze
samochody do naprawy?
Euer Weihnachtsbaum
ist schön.
Wasza choinka jest piękna
Die Sekretärin geht
zu ihrem Chef.
Sekretarka idzie do swojego
szefa.
Du telefonierst zu viel!
Deine Rechnungen sind
bestimmt sehr hoch.
Twoje rachunki są na
pewno duże.
Der Vater kauft
seinen Kindern
die Bonbons.
Ojciec kupuje
swoim dzieciom cukierki.
Meine Stimmung ist heute
nachdenklich.
Mój nastrój jest dzisiaj
refleksyjny.
Frau Krause, fahren Sie
morgen mit Ihrem Auto
nach Berlin?
Pani Krause, czy pojedzie
pani jutro swoim
samochodem do Berlina?
Wo hast du deinen
Regenschirm gelassen?
Gdzie zostawiłaś swój
parasol?
Wir müssen uns
von unseren Freunden
verabschieden.
Musimy się pożegnać
z naszymi przyjaciółmi.
Ihr Freund ist immer
in der Nähe.
Jej przyjaciel jest zawsze
w pobliżu.
Bist du mit deiner Arbeit
zufrieden?
Czy jesteś zadowolona ze
swojej pracy?
Seine Familie wohnt
auf dem Dorf.
Jego rodzina mieszka
na wsi.
Darf ich mit meiner Schwester
zu dir kommen?
Czy mogę przyjść do ciebie
z moją siostrą?
Ist euer Garten groß?
Czy wasz ogród jest duży?
Unsere Pflaumen sind
schon fast reif.
Nasze śliwki są już
prawie dojrzałe.

2. G. - Szkolnictwo.pl