Frančeska Liebmann
Institut za slavistiku
Sveučilišta „Karl Franz“ u Grazu
[email protected]
Kulturemi u njemačkim i engleskim
prijevodima romana Ive Andrića
NA DRINI ĆUPRIJA i TRAVNIČKA HRONIKA
Graz, 22. 4. 2015.
Kulturemi
• Specifične datosti karakteristične za određenu
zemljopisnu regiju koje ju zbog svoje
jedinstvenosti i neponovljivosti čine različitom
od drugih dijelova svijeta.
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
2
Struktura (1)
•
•
•
•
•
Predgovor
Uvodni dio
Teorijski okvir
Ivo Andrić, NA DRINI ĆUPRIJA i TRAVNIČKA HRONIKA
Paratekstualna analiza
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
3
Struktura (2)
• Kontrastivna analiza kulturema
• Dvije jednojezične i jedna dijakronijska
usporedba
• Zaključak
• Privitak
• Izvori, literatura i ilustracije
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
4
Korpus (1)
• TRAVNIČKA HRONIKA: KONZULSKA VREMENA.
Beograd – Zagreb – Sarajevo – Ljubljana:
Prosveta – Mladost – Svjetlost – Državna
založba Slovenije, 1967.
• NA DRINI ĆUPRIJA. Sarajevo: Veselin Masleša,
1982.
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
5
Korpus (2)
• WESIRE UND KONSULN (prijevod: Hans Thurn).
Zürich: Coron-Verlag, 1970.
• DIE BRÜCKE ÜBER DIE DRINA: EINE WISCHEGRADER
CHRONIK (prijevod: Ernst E. Jonas). Berlin:
Suhrkamp, 2003.
• DIE BRÜCKE ÜBER DIE DRINA: EINE CHRONIK AUS
VIŠEGRAD (prijevod: Ernst E. Jonas; obrada:
Katharina Wolf-Grießhaber). München:
Deutscher Taschenbuch Verlag, 2013.
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
6
Korpus (3)
• THE DAYS OF THE CONSULS (prijevod: Celia
Hawkesworth u suradnji s Bogdanom
Rakićem). London: Forest Books, 1992.
• THE BRIDGE OVER THE DRINA (prijevod: Lovett F.
Edwards). London: The Harvill Press, 1995.
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
7
Važnost kulturema (1)
• Mnogobrojnost
• Rečnik turcizama, provincijalizama i nekih
manje poznatih stranih izraza (TH: 461–467,
NDĆ: 359–363).
• Pomna uporaba – razlikovna funkcija
• Posuđenice
• Rijetko su prisutni u univerzalnim iskazima
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
8
Važnost kulturema (2)
• Na diplomi Vaše nagrade napisano je da Vam
se Nobelova nagrada predaje za epsku snagu
kojom ste Vi „oblikovali motive i sudbine iz
istorije Vaše zemlje“ (Popović 1988: 264).
• Porast prodaje 90-ih godina
• Obvezna lektira za razumijevanje Bosne i
Hercegovine
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
9
Važnost kulturema (3)
• Ivan Lovrenović – IVO ANDRIĆ, PARADOKS O ŠUTNJI
(2008)
• Ivo Andrić [...] proizvod je sinkretičke kulture
Bosne (Vucinich 1997).
• Pisac sve Bosne (Ivan_Lovrenović-www)
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
10
Važnost kulturema (4)
• Andrića zanimaju svi predstavnici toga
civilizacijskoga panoptikuma – muslimani,
pravoslavci, katolici, židovi-sefardi, Osmanlije,
Levantinci, austrougarski došljaci raznih
zanimanja i sudbina (Ivan_Lovrenović-www).
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
11
Važnost kulturema (5)
• Nitko u našoj književnosti taj svijet nije osjećao
tako svojim kao Andrić – sav taj svijet [...] Pa,
ako Vucinicheva formulacija („sinkretička kultura
Bosne“) ima povijesnoga i kulturološkog
utemeljenja, onda neće biti pretjerano ustvrditi
da je Ivo Andrić u književnosti do danas ostao
jedinim autentičnim izdankom i predstavnikom
te kulture i takve Bosne (Ivan_Lovrenović-www).
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
12
Problematika
• Baština Osmanskog Carstva
• Pravoslavlje
• Kako je moguće prevesti nešto na drugi jezik
ako u njemu nema ekvivalentnog leksema za
određenu pojavu?
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
13
Metoda (1)
• Pernilla Rosell Steuer – ...EIN ALLZU WEITES FELD?
ZU ÜBERSETZUNGSTHEORIE UND ÜBERSETZUNGSPRAXIS
ANHAND DER KULTURSPEZIFIKA IN FÜNF
ÜBERSETZUNGEN DES ROMANS „EIN WEITES FELD“
VON GÜNTER GRASS (2004)
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
14
Metoda (2)
• Instrumentarij naziva prevoditeljskih metoda
iz publikacija brojnih uglednih traduktologa
• Skala stručnog nazivlja seže od preuzimanja
(„Übernahme“) do izostavljanja („Auslassung“).
• „Transfer metoda“ Göttingenskog SFB-a
„Književno prevođenje“
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
15
Göttingenski SFB
•
•
•
•
Historijska orijentiranost
Deskriptivnost
Transferorijentiranost
Prevoditi književnost ustvari znači prevoditi
interpretaciju nekog književnog djela (Frank
1987: XV).
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
16
Podjela kulturema
1. priroda
2. artefakti
3. objekti nematerijalne kulturne baštine
4. specifične civilizacijske institucije
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
17
Artefakti
•
•
•
•
Jelo i piće
Odjeća
Predmeti za svakodnevnu uporabu
Arhitektura i urbanizam
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
18
Jelo i piće (1)
Tepsije sa baklavom; urmašice [...] (TH: 318).
[...] Kupferpfannen mit Baklava darauf; Dattelkuchen [...] (1970: 428).
Large pans of baklava; little date-shaped cakes
[...] (1992: 274).
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
19
Jelo i piće (2)
Baklava – slatka pita od oraha i tirita, zaljevena
šećerom (TH: 462).
Baklava – Gebäck aus Honig und Nüssen (1970:
61) [Baklava – pecivo od meda i oraha].
Urmašica ← tur. hurma ← perz. hurmā – datulja
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
20
Jelo i piće (3)
[...] da je i pop Nikola [...] popustio i prihvatio za
plosku i meze (NDĆ: 339).
[...] dass auch Pope Nikola [...] nachgab und die
Flasche und den Imbiss annahm (2013: 455).
[...] that even Pop Nikola [...] gave way and
accepted a drink from a flask and some snacks
(1995: 298).
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
21
Jelo i piće (4)
Meze ← tur. meze – predjelo, slastica
Meze – jelo koje se uzima uz rakiju (NDĆ: 361).
IIustracija 1: Meze/Meza
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
22
Jelo i piće (5)
Davil je, uparađen, [...] služio zakusku i neko penušavo
vino koje je dobio iz Splita (TH: 42).
Daville, in Galauniform [...] servierte seinen Gästen einen
Imbiß und Schaumwein, den er aus Split besorgt hatte
(1970: 104).
[...] Daville [...] in all his finery, served refreshements and
sparkling wine he had brought from Split (1992: 30).
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
23
Odjeća (1)
• Kanuni-i-raja – niz propisa koje je drugi kalif
Omar al Katab propisao za hrišćane i Jevreje u
osvojenom Damasku, a koji su [...] bili na snazi
i u drugim pokrajinama turskog carstva
(Andrić 2008: 255).
• 11) U pogledu odeće i obuće ne smeju se
nositi kao muslimani (Isto: 256).
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
24
Odjeća (2)
Na njoj su turske šarene dimije, ali ostalo odelo,
košulja, pojas i jelek, bilo je kao u srpskih
devojaka po selima na visokoj ravni iznad
kasabe (NDĆ: 190).
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
25
Odjeća (3)
Osećali su kako im znoj curi ispod novih svečanih
anterija [...] (NDĆ: 46).
Sie fühlten, wie ihnen der Schweiß unter den
neuen Festgewänden herunterrann [...] (2013: 33).
They felt as if they were sweating under their new
ceremonial clothes [...] (1995: 29).
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
26
Odjeća (4)
A pored njega veliki vezir, raskopčane anterije
na grudima [...] (NDĆ: 89).
Und neben ihm der Großwesir, mit über der
Brust geöffnetem Obergewand [...] (2013: 96).
[...] and beside him the Grand Vezir, with his
robe unbuttoned on his chest [...] (1995: 70).
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
27
Odjeća (5)
[...] žustro zagrnu uski rukav svoje anterije i
pokaza na podlaktici širok ožiljak od ruske sablje
(TH: 48).
[...] mit einer heftigen Bewegung streifte er den
langen Ärmel seines Rockes hoch [...] (1970: 111).
[...] with a brisk movement, he pulled up the
narrow sleeve of his overshirt [...] (1992: 36).
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
28
Odjeća (6)
[…] ispod koje su provirivali zagasitomodra
anterija, bensilah i pusat (TH: 88).
[…] unter dem eine dunkelblaue Anterija, ein
Ledergurt und eine Waffe hervorlugten (1970: 158).
[…] under which one could glimpse his dark blue
smock and a leather belt with a weapon stuck in it
(1992: 71).
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
29
Odjeća (7)
Anterija ← tur. entari ← arap. ‛antärī
Anterija – dugačka gornja haljina (NDĆ: 359).
Anterija – vrsta duge gornje haljine (TH: 461).
Anterija – männliches Obergewand (1970: 62)
[Anterija – muška gornja odjeća].
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
30
Odjeća (8)
IIustracija 2: Muška anterija
22. 4. 2015.
Ilustracija 3: Anterija kneginje Ljubice
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
31
Odjeća (9)
Odmah je izuo čizme, svukao mantiju i skinuo
kamilavku […] (NDĆ: 157).
Sofort streifte er die Stiefel ab, zog die Soutane
aus und nahm die Priestermütze […] (2013: 194).
She at once took off his boots, took his cloak and
removed the hood […] (1995: 133).
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
32
Odjeća (10)
kamilavka ← ngrč. kamēlaúke
IIustracija 4: Pravoslavni svećenik s kamilavkom
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
33
Odjeća (11)
[…] o čem habit na fra - Luki visi (TH: 230).
[…] worauf die Ordenskutte Fra Lukas hängt
(1970: 328).
[…] how Brother Luka’s habit stays up (1992:
198).
Habit – odeća kod katoličkih redovnika (TH: 467).
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
34
Odjeća (12)
[...] vladika Joanikije [...] kao da ispod crne rize nosi
oklop i tešku opremu (TH: 359).
[...] Vladika Joanikije [...] so daß man glaubte, er
trage unter seiner schwarzen Kutte einen Panzer
und eine schwere Rüstung (1970: 473).
Bishop Joanikije [...] as though he were wearing armour
and heavy weapons under his habit (1992: 309).
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
35
Odjeća (13)
Mula Ibrahim […] bi posegnuo mršavom rukom u
duboki džep svoga džubeta […] (NDĆ: 150).
[…] Mullah Ibrahim […] langte mit seiner mageren
Hand in die tiefe Tasche seines Oberkleides […]
(2013: 184).
Mula Ibrahim […] would thrust his thin hand into
the deep pocket of his cloak […] (1995: 127).
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
36
Odjeća (14)
•
•
•
•
Pop Nikola: kamilavka (← ngrč. kamēlaúke)
Fra Luka: habit (← lat. habitus)
Vladika Joanikije: riza (← prasl. riza)
Mula Ibrahim: džube (← tur. cübbe ← arap.
ğubbä)
• David Levi: široko i bogato odelo (NDĆ: 151)
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
37
Odjeća (15)
To je onaj „Glockenfaçon“ koji u celoj Srednjoj
Evropi važi kao poslednja reč mode [...] (NDĆ: 264).
Das war die berühmte „Glockenfaçon“, die in ganz
Mitteleuropa als letzter Schrei [...] (2013: 348).
This was the „Glöckenfaçon“ then considered the
height of fashion [...] in all Central Europe (1995:
231).
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
38
Odjeća (16)
[...] kuvarice, stegnute u pasu [...] sa prekiplim salom
iznad i ispod midera [...] (NDĆ: 167).
[...] die Köchinnen [...] in der Taille geschnürt, denen die
Fettwülste über und unter dem Mieder hervorquollen
[...] (2013: 208).
[...] cooks tightly laced [...] with rolls of fat overflowing
abowe and belowe their corsets [...] (1995: 142).
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
39
Predmeti za svakodnevnu uporabu
(1)
[...] kuca u šarkiju i pjeva iza glasa [...] (NDĆ: 38).
[...] der die Gitarre schlägt und aus vollem Halse
singt [...] (2013: 20).
[...] beating on a drum and singing at the top of
his voice [...] (1995: 21).
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
40
Predmeti za svakodnevnu uporabu
(2)
[...] i pevao, raširenih ruku kao da se sam prati
uz šarkiju (NDĆ: 227).
[...] und sang mit ausgebreiteten Armen, als
begleitete er sich selbst zur Laute (2013: 296).
[…] and sang with outstretched arms as if
accompanying himself on a drum (1995: 198).
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
41
Predmeti za svakodnevnu uporabu
(3)
Šarkija/Šargija ← tur. şarkι – pjesma, pjev
IIustracija 5: Poštanska markica s šarkijom/šargijom
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
42
Predmeti za svakodnevnu uporabu
(4)
[...] odjekivali glasovi nerazumljivih vojničkih
pesama, praćeni mundharmonikom (NDĆ: 164).
[...] erschallten [...] unverständliche Soldatenlieder
mit Mundharmonikabegleitung […] (2013: 204).
[...] the sound of incomprehensible soldiers’ songs
accompanied by an accordion could be heard […]
(1995: 140).
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
43
Arhitektura i urbanizam (1)
Postoji samo neki visoki doksat [...] sa lozom i devojkom
koja gleda i čeka [...] (NDĆ: 221).
Es gibt nur einen hohen Altan [...] weinumrankt, mit
einem Mädchen, das ausschaut und wartet [...] (2013: 287).
There existed a high balcony [...] wreathed in vines, with a
young girl who looked for him and waited [...] (1995: 193).
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
44
Arhitektura i urbanizam (2)
Doksat ← tur. doksat
IIustracija 6: Doksat Svrzine kuće u Sarajevu
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
45
Arhitektura i urbanizam (3)
IIustracija 7: Stara slika iz Istanbula
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
46
Zaključak (1)
• Velik broj neujednačenosti
• Nejednakosti u jednom te istom prijevodu čak
i kad je kulturem izdvojen u glosaru i
pojašnjen (anterija)
• Prevoditelji nisu na isti način interpretirali
kultureme.
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
47
Zaključak (2)
• Uspoređeno 246 kulturema – 59 semantički
jednako prevedeno u njemačkom i engleskom
• čalma, kauk, ahmedija (Turban, turban) –
uopćeni prijevod, asocijativni prijevod
• ajan, gusla, kapidžibaša, kolo, mameluk i
šerbe – metoda dodatnog pojašnjenja
• hadžija, halva, karavan-seraj, katil-ferman,
pjaster, sofa, sultan i tambura – preuzimanje
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
48
Zaključak (3)
• Kulturna adaptacija – 39 kulturema (npr.
bensilah – Ledergurt, leather belt; hadžiluk –
Wallfahrtsort, pilgrimage; nišan – Grabstein,
memorial; somun – Brot, bread, šubara – Mütze,
cap)
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
49
Zaključak (4)
• Od 120 turcizama 112 kulturno adaptirano na
njemački, 110 na engleski (npr. ašik –
Liebhaber, lover; avlija – Hof, courtyard; bašta
– Garten, garden; berićet – Fortschritt,
blessing; đule – Kanonenkugel, pain, weight)
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
50
Zaključak (5)
• Grecizmi uglavnom kulturno adapirani (arhijerj
– Bischof, dignitary; kamilavka – Priestermütze,
hood, ripida – Heligenbild, church banner)
• minej preuzet u njemački, iguman u engleski
prijevod
• Mitropolit (Metropolit, Metropolitan) –
kulturna adaptacija / preuzimanje
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
51
Zaključak (6)
• Latinizmi i talijanizmi – preuzimanje, standardni
prijevod
• Credo, curriculum vitae, vulgo, angina pectoris –
preuzimanje; Compositiones medicamentorum – u
engleskom dodatno pojašnjen, u njemačkom ne
• habit i sakristan – kulturna adaptacija na
njemačkom (Ordenskutte, Kutte; Kirchendiener)
• vizitator i ministrant – kulturna adaptacija na
engleskom (Visitor, server)
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
52
Zaključak (7)
• 100 tuđica iz drugih zapadnoeuropskih jezika –
49 germanizama, 29 galicizama, 4 ungarizma,
2 hispanizma, 15 internacionalizama
• Zadržana poveznica s Okcidentom
• Poslovice, ustaljeni izrazi, odlomci teksta i
stihovi na jezicima Zapada redom su preuzeti
u prijevode i pojašnjeni, dok to nije slučaj s
onima na turskom i crkvenoslavenskom.
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
53
Zaključak (8)
• 37 toponima i ktetika koji nisu zabilježeni na
isti način (npr. Dobruna, Goražda, Olujac,
Miljačka) kao i 27 antroponima (Mad Fritz,
Lotte, Peter Gatal, Franz-Josef).
• 56 nejednakih pojašnjenja u glosarima,
odnosno u fusnotama ili u tekstu
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
54
Zaključak (9)
• Kulturna baština Bosne i Hercegovine
disharmonična, kaotična, u brojnim
slučajevima znatno udaljena od svog
stvarnosnog stanja
• Neophodnost novog prijevoda
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
55
Izvori (1)
• Andrić 1967: Andrić, Ivo. Travnička hronika:
Konzulska vremena. Beograd – Zagreb – Sarajevo –
Ljubljana: Prosveta – Mladost – Svjetlost – Državna
založba Slovenije. 467 str.
• Andrić 1970. Andrić, Ivo. Wesire und Konsuln
(prijevod: Hans Thurn). Zürich: Coron-Verlag. 599 str.
[Nobelpreis für Literatur, 56]
• Andrić 1982: Andrić, Ivo. Na Drini ćuprija. Sarajevo:
Veselin Masleša. 382 str.
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
56
Izvori (2)
• Andrić 1992. Andrić, Ivo. The Days of the Consuls
(prijevod: Celia Hawkesworth u suradnji s Bogdanom
Rakićem). London: Forest Books. 396 str.
• Andrić 1995. Andrić, Ivo. The Bridge over the Drina
(prijevod: Lovett F. Edwards). London: The Harvill
Press. 314 str.
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
57
Izvori (3)
• Andrić 2003. Andrić, Ivo. Die Brücke über die Drina:
Eine Wischegrader Chronik (prijevod: Ernst E. Jonas).
Berlin: Suhrkamp Taschenbuch. 407 str.
• Andrić 2013. Andrić, Ivo. Die Brücke über die Drina:
Eine Chronik aus Višegrad (prijevod: Ernst E. Jonas;
obrada: Katharina Wolf-Grießhaber). München:
Deutscher Taschenbuch Verlag. 493 str.
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
58
Izvori (4)
• Andrić 2008: Andrić, Ivo. Die geistige Entwicklung in
Bosnien unter der Einwirkung der türkischen
Herrschaft. Razvoj duhovnog života u Bosni pod
uticajem turske vladavine. In: Tošović, Branko (Hg./ur.).
Der Nobelpreisträger Ivo Andrić in Graz. Nobelovac Ivo
Andrić u Grazu. Graz – Beograd: Institut für Slawistik
der Karl-Franzens Universität Graz – Beogradska knjiga.
S./str. 215–366.
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
59
Literatura (1)
• Frank 1987: Frank, Armin Paul. Einleitung. In:
Schultze, Brigitte (Hg.). Die literarische Übersetzung.
Fallstudien zu ihrer Kulturgeschichte. Berlin: Erich
Schmidt Verlag. S. IX–XVII. [Göttinger Beiträge zur
Internationalen Übersetzungsforschung, 1]
• Popović 1988: Popović, Radovan. Životopis Ive
Andrića. In: Andrić, Ivo. STAZE, LICA, PREDELI. Beograd –
Sarajevo: Prosveta – Svjetlost. Str. 200–284. [Sabrana
dela Ive Andrića. Knjiga 10]
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
60
Literatura (2)
• Rosell Steuer 2004: Rosell Steuer, Pernilla. ...ein allzu
weites Feld? Zu Übersetzungstheorie und
Übersetzungspraxis anhand der Kulturspezifika in fünf
Übersetzungen des Romans EIN WEITES FELD von Günter
Grass. Dissertationen des Germanistischen Instituts
der Universität Stockholm. Stockholm: Almqvist &
Wiksell International. 414 S.
• Vucinich 1997: Vucinich, Wayne S. Zamišljane
Jugoslavije: Istorijska arheologija Ive Andrića. In:
Sveske Zadužbine Ive Andrića. Beograd. Sv. 13/1997.
Str. 105–123.
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
61
Internetski izvori
• Ivan_Lovrenović-www: Lovrenović, Ivan. Ivo Andrić,
Paradoks o šutnji. – In: Ivanlovernovic.com., 18. 2.
2012. http://ivanlovrenovic.com/2012/02/ivoandric-paradoks-o-sutnji/. Stanje: 15. 5. 2014.
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
62
Ilustracije (1)
• Ilustracija 1: Meze/Meza.
http://podrinje.in.rs/forum/showthread.php?tid=50
25. Stanje: 4. 4. 2015.
• Ilustracija 2: Muška anterija.
http://www.muzejpirot.com/
Etnologija_files/Etnologija_galerija/nosnjaanterija.ht
ml. Stanje: 10. 7. 2014.
• Ilustracija 3: Anterija kneginje Ljubice.
http://www.magacin.org/2014/04/09/ svilen-konacsrbijanski-vez/anterija-kneginje-ljubice/. Stanje: 10.
7. 2014.
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
63
Ilustracije (2)
• Ilustracija 4: Pravoslavni svećenik s kamilavkom.
http://piperbasenji.blogspot.co.at/2013/01/morewords.html. Stanje: 4. 4. 2015.
• Ilustracija 5: Poštanska markica s šarkijom/šargijom.
http://www.post.ba/novosti_details.php?idVijest=339.
Stanje: 1. 8. 2014.
• Ilustracija 6: Doksat Svrzine kuće u Sarajevu.
http://kons.gov.ba/html/slike/1147435531.jpg. Stanje:
4. 4. 2015.
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
64
Ilustracije (3)
• Ilustracija 7: Stara slika iz Istanbula.
http://mobile.istanbul.net.tr/istanbulRehberi/istanbul-Fotograflari/siyah-beyaz-eskiistanbul-fotograflari/istanbul-da-bir-sokak/232/2.
Stanje: 4. 4. 2015.
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
65
Hvala na pozornosti!
22. 4. 2015.
Kulturemi u Andrićevim prijevodima
66

Kulturemi u njemačkim i engleskim prijevodima romana Ive Andrića