Wiederholung II
Lektion 5–8
(cvičební materiál)
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eva Pospíšilová.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).
Minulý čas silných sloves
3. skupina a – u – a
Doplňte do vět správné tvary préterita
sloves v závorkách:
a)
b)
c)
d)
e)
Mein Bruder ______ nach Hause. (fahren)
Jana ______ die Party ___. (vorchlagen)
Petr __________ gut. (sich unterhalten)
Ich _______ am Sonntag gern. (schlafen)
Das Flugzeug ______ schnell. (fallen)
Minulý čas silných sloves
3. skupina a – u – a
řešení:
a)
b)
c)
d)
e)
Mein Bruder fuhr nach Hause.
Jana schlug die Party vor.
Petr unterhielt sich gut.
Ich schlief am Sonntag gern.
Das Flugzeug fiel schnell.
Minulý čas silných sloves
3. skupina a – u – a
Doplňte do vět správné tvary perfekta
sloves v závorkách:
a)
b)
c)
d)
e)
Mein Bruder ______ nach Hause. (fahren)
Jana ______ die Party ___. (vorchlagen)
Petr __________ gut. (sich unterhalten)
Ich _______ am Sonntag gern. (schlafen)
Das Flugzeug ______ schnell. (fallen)
Minulý čas silných sloves
3. skupina a – u – a
řešení:
a)
b)
c)
d)
e)
Mein Bruder ist nach Hause gefahren.
Jana hat die Party vorgeschlagen.
Petr hat sich gut unterhalten.
Ich habe am Sonntag gern geschlafen.
Das Flugzeug ist schnell gefallen.
Minulý čas silných sloves
4. skupina i – a – e/u/o
Přeložte věty v préteritu a perfektu:
a)
b)
c)
d)
e)
Jeho taška ležela na stole.
On seděl v autobuse vedle mě.
Našli jsme naši tetu.
V restauraci jsme pili kávu a čaj.
Můj bratr plaval v rybníku.
Minulý čas silných sloves
4. skupina i – a – e/u/o
řešení:
a) Seine Tasche lag auf dem Tisch.
Seine Tasche hat auf dem Tisch gelegen.
b) Er saβ im Bus neben mir.
Er hat im Bus neben mir gesessen.
c) Wir fanden unsere Tante.
Wir haben unsere Tante gefunden.
Minulý čas silných sloves
4. skupina i – a – e/u/o
řešení:
d) Im Restaurant tranken wir Kaffee und Tee.
Im Restaurant haben wir Kaffee und Tee
getrunken.
e) Mein Bruder schwamm im Teich.
Mein Bruder ist im Teich geschwommen.
Minulý čas silných sloves
5. skupina e – a – e/o
Přeložte věty v préteritu a perfektu:
a)
b)
c)
d)
e)
Včera jsme jedli v restauraci.
Pan učitel nám dal hodně úkolů.
Moje sestra ho v pátek viděla.
Pomohl mi se zkouškou.
Mluvili jsme s ním včera.
Minulý čas silných sloves
5. skupina e – a – e/o
řešení:
a) Gestern aβen wir im Restaurant.
Gestern haben wir im Restaurant gegessen.
b) Herr Lehrer gab uns viele Aufgaben.
Herr Lehrer hat uns viele Aufgaben gegeben.
c) Meine Schwester sah ihn am Freitag.
Meine Schwester hat ihn am Freitag gesehen.
Minulý čas silných sloves
5. skupina e – a – e/o
řešení:
d) Er half mir mit der Prüfung.
Er hat mir mit der Prüfung geholfen.
e) Wir sprachen mit ihm gestern.
Wir haben mit ihm gestern gesprochen.
Minulý čas silných sloves
Opravte chyby:
 Er spracht mit meiner Mutter.
Er sprach mit meiner Mutter.
 Unsere Schwester hat uns gehalfen.
Unsere Schwester hat uns geholfen.
 Ich schliefe sehr gern.
Ich schlief sehr gern.
 Wir fahrten nach Deutschland.
Wir fuhren nach Deutschland.
Trpný rod v přítomném čase
Přeložte věty:
a) Dopis je rychle napsán.
b) Polévka se už vaří.
c) Auto se opravuje v garáži.
d) Dort se kupuje v kavárně.
Trpný rod v přítomném čase
Přeložte věty – řešení:
a) Der Brief wird schnell geschrieben.
b) Die Suppe wird schon gekocht.
c) Das Auto wird in der Garage repariert.
d) Die Torte wird im Café gekauft.
Trpný rod v minulém čase
Přeložte věty:
a) Polévka byla vařena včera.
b) Kniha byla koupena v Praze.
c) Obchod byl otevřen v pondělí.
d) Vlak byl rychle opraven.
Trpný rod v minulém čase
Přeložte věty – řešení:
a) Die Suppe wurde gestern gekocht.
b) Das Buch wurde in Prag gekauft.
c) Das Geschäft wurde am Montag geöffnet.
d) Der Zug wurde schnell repariert.
Použitá literatura:
Prof. PhDr. HÖPPNEROVÁ, V. DrSc. Němčina pro
jazykové školy – nově, 2. díl. Plzeň: Nakladatelství
Fraus, 2011. ISBN 978-80-7238-958-2. Lekce 5–8

Wiederholung