q560_geo_skalarprodukt_012_skalarprodukt_hp_080911