Optymalizacja kreacji wartości dodanej w logistyce
produkcji
Optimierung der Wertschöpfung in produktionslogistischen Prozessen
Prof. Dr.-Ing. habil. Bernd Hentschel
Visiting-Professor Wyższa Szkoła Logistyki
Interwały czasowe realizacji zieceň produkcyjnych
Przyjęcie ziecenia
Wydanie ziecenia
10% czas obróbki
2% czas transportu
3% czas kontroli
85 % czasy przestojów
5% składowanie
3% zakłócenia i awarie
2% ze względu na czynnik ludzki
75% ze względu na czynnik organizacyjny
Wydajności efektywnej - NL
Produkcja
Terminowa wysyłka
Wydajności pozornej - SL
Transport
Manipulacja
Sprawdzanie
Współczynnik
funkgjonalności procesu
WP
NL
WP
Wydajności biernej - BL
Szukanie, Kontrola
Składowanie
międzyoperacyjne
=
NL + SL + BL + FL
Kreacja wartości
Wydajności ujemnej - FL
Produkcja brakòw
Naprawy gwaranc.
Destrukcja wartości
Wizualizacja przebiegu procesu produkcyjnego
Nr bieź. Numer czynności
Graficzna prezentacja:
Nr m.
Numer modułu
B
Czas obróbki
P
Czas kontroli
Wydajność pozorna (P)
R
Czas narządu maszyny
Wydajność bierna (L(t))
T
Czas transportu
Wydajność bierna L(m)
S
Czas na inne czynności
L(t)
Czas przestoju (technologiczny)
L(m)
Czas przestoju (materiałowy)
L(o)
Czas przestoju (organizacyjny)
Wydajność efektywna (B)
Wydajność bierna L(o)
WPK- kryterium optymalnej
funkcjonalności procesu
Krzywa potencjalna
Upływ czasu w h
0
45
90
135
180
Wizualizacja przebiegu procesów
V-Nr
(Prozess)
Teilebezeichnung
Prozess
Teil.Nr.
M.Nr
B in
h
P in
h
T in
h
R in
h
S in
h
L(t)
in h
0,50
L(m)
in h
L(o)
in h
Ges.zeit
in h
WP
in %
0,50
0,00
0,66
0,00
0,91
0,00
1,91
0,00
2,41
20,7
1
Auspacken
Engine
0
0
2
Werkzeug und Dolly holen
Engine
0
0
3
Anlegen Engine file
Engine
0
0
4
Incoming Inspection
Engine
0
0
5
Ausbau Master
Engine
0
0
6
Fotographieren
Engine
0
0
0,25
2,66
18,8
7
Beschriften des containers
Engine
0
0
0,16
2,82
17,7
8
Sichtbefund des Containers
Engine
0
0
0,16
2,98
16,8
9
Kontrolle aller Cover
Engine
0
0
0,25
3,23
15,5
10
Kontrolle des Containers
Engine
0
0
0,16
3,39
14,7
11
Befundbericht erstellen
Engine
0
0
4,39
11,4
0,16
0,25
1,00
0,50
1
07.03
0
2
02.12.2015
4
Prozess- und Logistikkettenanalyse
Triebwerksdemontage, Repair und Montage
6
8
Wizualizacja przebiegu procesòw
V-Nr
(Prozess)
Teilebezeichnung
Prozess
Teil.Nr.
M.
Nr
B in
h
6,00
P in
h
T in
h
R in
h
S in
h
L(t)
in h
L(m)
in h
L(o)
in h
Ges.zeit
in h
WP
in %
63,4
13,4
119,4
7,1
17
Removal I
Externals
73/74
75/79
70
18
Warten auf Removal II
Externals
73/74
75/79
70
19
Removal II
Externals
73/74
75/79
70
6,00
125,4
11,6
22
Offlog
Externals
73/74
75/79
70
10,00
135,4
18,1
23
Warten auf Transport zur
Reinigung / Befund
Externals
73/74
75/79
70
183,4
13,4
24
Transport zur Reinigung
Externals
73/75
79
70
0,16
183,6
13,3
25
Transport zum Befund
Electrical
System
74
70
0,02
183,4
13,4
44
drehen Engine
Engine
73/75
79
70
118,9
7,6
45
Warten auf Vorbereitung
Removal
Engine
73/75
79
70
119,4
7,1
56,00
(Klärung einer Tube)
48,00
0,50
32,00
07.03 08.03 09.03 10.03 11.03 14.03 15.03 16.03 17.03 18.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 28.03 29.03 30.03 31.03 01.04 04.04 05.04 06.04 07.04 08.04
0
50
100
150
200
Prozessablauf
Wizualizacja przebiegu procesu produkcyjnego
V-Nr
(Prozess)
Prozess
Teilebezeichnung
Teil.Nr.
M.
Nr
B in
h
5,00
P in
h
T in
h
R in
h
S in
h
L(t)
in h
L(m)
in h
L(o)
in h
Ges.zeit
in h
WP
in %
216,9
15,2
216,9
15,2
311
Durchführen der
Strahlverfahren
Stator Vanes
85
30
312
Transport zur Reinigung
Stator Vanes
85
30
313
Waschen
Stator Vanes
85
30
0,25
217,1
15,3
314
Ofentrocknung
Stator Vanes
85
30
0,66
217,8
15,5
315
Transport zur Rissprüfung
Stator Vanes
85
30
217,8
15,5
316
Warten auf Rissprüfung
Stator Vanes
85
30
297,8
11,4
317
Rissprüfung
Stator Vanes
85
30
301,8
12,5
318
Transport zur Reinigung
Stator Vanes
85
30
301,8
12,5
319
Waschen und Trocknen
Stator Vanes
85
30
302,3
12,7
320
Transport zum Befund
Stator Vanes
85
30
302,4
12,7
0,02
0,02
80,00
4,00
0,02
0,50
0,08
01.04 04.04 05.04 06.04 07.04 08.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 25.04 26.04 27.04 28.04 29.04 02.05 03.05 04.05 06.05
150
200
250
300
350
Wizualizacja przebiegu procesu produkcyjnego
Bearbeitungszeit
Prüfzeit
29,80%
Transportzeit
68,11%
0,00%
0,68%
1,40%
0,00%
0,00%
Modul 20 - Demontage
0,00%
Rüsten
Sonstige Zeiten
technologisch bedingte
Liegezeit
materialbedingte
Liegezeit
organisatorisch bedingte
Liegezeit
Wspòłczynnik funkcjonalności procesu: 31,9%
Bild 8

Folie 1 - WSL