MODALVERBEN
ZPŮSOBOVÁ SLOVESA
MODALVERBEN






dürfen - smět
können – moci , uměti
mögen – mít rád , chtít
müssen - muset
sollen – mít povinnost
wollen - chtít
wissen - vědět
ACHTUNG !
 1.os.j.č. se rovná 3.os.j.č.
 ich darf , kann , mag , möchte , muss , soll
will , weiß
ich möchte – chtěl bych
ich will – chci
ich mag – mám rád
ich soll – mám povinnost
Ich soll heute kommen. Infinitiv na konci .
ÜBERSETZE !







Můj bratr chce hrát fotbal.
Rodiče musí jet do Prahy.
Děti umí dobře německy.
Děda má rád maso.
Můžeš otevřít okno?
Co mám koupit k snídani ?
Víš to také ?
ERGÄNZE RICHTIG !
 Mein Vater / können / ausgezeichnet tanzen.
 Eddi / wollen / eine Gitarre , aber er hat kein
Geld.
 Ihr / müssen / es gleich machen.
 Ich / sollen / heute Ordnung machen.
 / Wissen / Sie schon?
ZDROJ INFORMACÍ :
 H.Vilgusová – Domácí procvičování z Nj

MODALVERBEN