Materiały pochodzą z Platformy
Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie
i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania
w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
Freizeitparks.
Wesołe miasteczka.
Der bekannteste dänische
Freizeitpark ist LEGOLAND
Billund, der erste LEGO-Park
auf der Welt. Es ist wenige
Kilometer von der Fabrik LEGO entfernt. Im Jahre 1960
hatte Godtfred Kirk
Christiansen, der Besitzer
des Konzerns kleine Ausstellung
eingerichtet. Najbardziej znanym
w Danii parkiem rozrywki jest
LEGOLAND Billund, pierwszy
LEGO - park na świecie. Jest
oddalony parę kilometrów od
fabryki - LEGO. W roku 1960
Godtfred Kirk Christiansen,
właściciel koncernu urządził
małą wystawę.
Heute befinden sich im Park
unzählige Miniaturen. Ca. 1,5
Millionen Besucher besuchen
jährlich das LEGOLAND.
Obecnie w parku znajdują się
niezliczone miniatury.
Ok. 1,5 mln. gości odwiedza
rocznie LEGOLAND.
Der Heide-Park bei Soltau,
Norddeutschlands ist einer der
schönsten Freizeitparks
Deutschlands und einer der größten
Europas. Auf einer Fläche von über
900.000 Quadratmeter befinden
sich gigantische Achterbahnen,
wunderschön angelegten
Themenbereiche und herrliche
Gartenanlagen. Heide -Park
w pobliżu Soltau, w północnych
Niemczech, jest jednym z
najpiękniejszych wesołych
miasteczek w Niemczech i
największych w Europie. Na
powierzchni 900 tys. m² znajdują się
gigantyczne kolejki, pięknie położone
działy tematyczne i wspaniałe ogrody.
Einer der größten Freizeitparks
in Bayern ist der Skyline Park
bei Memmingen. Mehr als 50
Attraktionen für alle Altersgruppen
sind geboten, unter anderem das
Sky Wheel, die höchste ÜberkopfAchterbahn der Welt. Sie ist 50
hoch. Die kleine Stahlkugel
katapultiert die Fahrgäste bis zu
90m hoch. Jednym z największych
parków rozrywki w Bawarii jest
Skyneline Park w pobliżu
Memmingen. Proponuje się tutaj
ponad 50 atrakcji, między innymi
Sky Wheel - najwyższą nadziemną
kolejkę świata. Ma ona 50 m wys.
Mała kula stalowa katapultuje gości
na wys. do 90 m.
Hier kann man auch mit
der Wildwasserbahn
„Pirateninsel” fahren und
das Wasserspaßbad
besuchen. Można pojeździć
też kolejką wodną
"Pirateninsel" oraz odwiedzić
wodny plac zabaw.
Parc Astérix liegt
etwa 30 km vor den
Toren der Metropole
Paris. Der Park
besteht seit 1989.
Es gibt hier vier
große Wasserbahne
und Achterbahnen
für jede Altersklasse.
Park Asteriksa jest
oddalony ok. 30 km
od metropolii Paryża.
Park istnieje od 1989
roku. Są tutaj cztery
trasy wodne oraz
kolejki dla każdego
przedziału
wiekowego.
Einer der Hauptattraktionen ist
die Holzachterbahn "Donner vom
Zeus". Ihre Fahrstrecke hat 1234
Meter der Länge. Jedną z głównych
atrakcji jest kolejka drewniana "grom
Zeusa". Jej trasa ma 1234 m długości.
Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
auf der Welt - na świecie
er ist entfernt - jest oddalony
der Besitzer - właściciel
kleine Ausstellung - mała wystawa
unzählige Miniaturen - niezliczone miniatury
jährlich - rocznie
auf einer Fläche - na powierzchni
die Stahlkugel - kula stalowa
die Wildwasserbahn - kolejka wodna
das Wasserspaßbad - wodny plac zabaw
die Holzachterbahn - kolejka drewniana
Das Fort Fun Abenteuerland
liegt mitten im schönen
Sauerland in Deutschland.
Er ist Anfang der 70er Jahre
entstanden. Hauptattraktionen
des Parks sind sehr lange
Wasserbahnen. Im Western
Fort kann man einen Ritt
durch die Prärie unternehmen auf den Pferden.
Park rozrywki Fort Fun jest
położony w pięknym regionie
Sauerland w Niemczech. Powstał
na początku lat 70 tych. Główną
atrakcją parku są bardzo długie
tory wodne. W Western Fort
można sobie zrobić przejażdżkę
konną przez prerię.
Der Europa - Park liegt am
Fuße des Schwarzwalds.
Das ist der größte Freizeitpark
im Deutschland. Er bietet
über 100 Attraktionen,
10 Achterbahnen und
13 Themenbereiche. Im Park
warten auch neue Attraktionen wie die Achterbahnen
Silver Star oder Blue Fire.
Euro - Park leży u podnóża
Szwarcwaldu. Jest to największy
park rozrywki w Niemczech.
Oferuje ponad 100 atrakcji,
10 kolejek oraz 13 działów
tematycznych. W parku czekają
też nowe atrakcje jak: kolejka
Silver Star czy Blue Fire.
Er hat die Fläche von rund
850.000 m². Das Maskottchen
des Parks ist eine Maus.
Ma powierzchnię ok. 850 tys.m².
Maskotką parku jest mysz.
Das Universal Studio in
Hollywood ist ein Filmpark
mit dem Schwerpunkt auf
Simulationen, Fahrgeschäfte
und Stunt Demonstrationen.
Der Park thematisiert seine
Attraktionen rund um die
bekanntesten Filmthemen wie:
Jurassic Park, Shrek oder
die Blues Brothers.
Studio Universal w Hollywood
jest parkiem filmowym a głównymi
atrakcjami są symulacje,
przejażdżki oraz pokazy
kaskaderów. Park koncentruje
się wokół słynnych tematów
filmowych jak: Park Jurajski,
Shrek czy Blues Brothers.
Knapp 12 Kilometer von
Wiesbaden entfernt, auf den
Anhöhen des Taunus, befindet sich
das Taunus Wunderland. Der
kleine Freizeitpark richtet sich
besonders an junge Familien und
ist inmitten eines Waldes gelegen.
Daher kann man hier auch bei
hohen Temperaturen im Sommer
viel Spaß haben. Prawie 12 km od
Wiesbaden, na szczytach gór Taunus
znajduje się Taunus Wunderland. Ten
mały park rozrywki powstał
szczególnie z myślą o młodych
rodzinach i znajduje się w środku
lasu. Można więc dobrze się bawić
również nawet przy wysokich,
letnich temperaturach.
Die Wildwasserbahn ist der
Familienspaß. Und hier geht
es sogar rückwärts. Kolejka
wodna to zabawa dla całej
rodziny. Jeździ także do tyłu.
Der Serengeti-Park liegt
zwischen Hamburg und
Hannover. Er ist ein
kombinierter Freizeit- und
Safaripark. Bei dieser Afrika
Safari erlebt man Löwen,
Tiger, Elefanten, Giraffen
und viele weitere Tiere
in dem natürlichen
Lebensraum.
Park Serengeti znajduje
się między Hamburgiem
i Hanowerem. Jest połączeniem
parku rozrywki i safari. Na
safari można spotkać lwy,
tygrysy słonie, żyrafy i wiele
innych zwierząt w naturalnym
środowisku.
Hier befindet sich auch
ein Freizeit- und Wasserland
mit über 40 Attraktionen.
Tutaj znajduje się też wesołe
miasteczko i park wodny
z ponad 40 atrakcjami.
Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
der Ritt durch die Prärie - jazda przez prerię
auf den Pferden - na koniach
unternehmen - podjąć
am Fuße - u podnóża
das Maskottchen - maskotka
Stunt Demonstrationen - pokazy kaskaderów
knapp 12 Kilometer - prawie 12 km
auf den Anhöhen - na wzgórzach
inmitten eines Waldes - w środku parku
rückwärts - wstecz
in dem natürlichen Lebensraum - w naturalnym środowisku
Das Phantasialand ist ein
Freizeitpark im Rheinland.
Es bietet seinen Gästen einen
wundervollen Winter an.
Hier kann man den Zauber
des verschneiten Berlins von
1900 erleben. Der Himmel des
historischen Dampfkarussells
schickt Sternschnuppen.
Phantasialand jest parkiem
tematycznym w Nadrenii.
Oferuje swoim gościom
cudowną zimę. Można tutaj
doświadczyć uroku
ośnieżonego Berlina z roku
1900. Ze sklepienia
historycznej karuzeli parowej
sypią się płatki śniegu.
Inmitten der prachtvollen
Kulissen kann man auch
die Eislauffläche finden.
Wśród wspaniałej scenerii
można znaleźć też i lodowisko.
Gardaland ist der größte
Freizeitpark Italiens. Der Park
liegt am südöstlichen Ufer des
Gardasees und ist nur ca. 20 km
von der Stadt Verona entfernt.
Mittelpunkt ist das Kinderland
"Fantasy Kingdom". Hier befinden
sich zahlreiche Spielmöglichkeiten
und Rundfahrten.
Gardaland jest największym wesołym
miasteczkiem Włoch. Park położony
jest na południowo - wschodnim
brzegu Jeziora Gardeńskiego i
oddalony tylko 20 km od Werony.
Punktem centralnym jest park dla
dzieci "Fantasy Kingdom". Tutaj
znajduje się wiele możliwości
zabaw oraz wycieczek.
Walibi Holland ist einer
der großen Freizeitpark.
Die Achterbahn Goliath ist eine
der Hauptattraktionen und hat
46,8 Meter Höhe. Besonders
interessant ist auch die interaktive
Wasserfahrt. Man sitzt in Booten,
die mit Wasserkanonen
ausgestattet sind um Ziele auf der
Strecke zu treffen. Walibi Holland
jest jednym z największych parków
rozrywki. Kolejka Goliat jest główną
atrakcją i ma 46,8 m. wysokości.
Szczególnie ciekawy jest
interaktywny tor wodny. Siedzi
się w łódkach, które są wyposażone
w armatki wodne, aby razić
nim cele na torze.
Trifft man nicht, wird man
durch viele Fontänen und
Brausen vertraut gemacht.
Jeżeli nie trafi się ma się
do czynienia z wieloma
fontannami oraz prysznicami.
Der in Japan ansässige
Freizeitpark Universal Studios
hat die Fläche 30.000 qm. Er
ist in drei Bereiche aufgeteilt.
In der Sesamstraße können
die Besucher alte Bekannte wie
Elmo und das Krümelmonster
treffen. Im zweiten Bereich
befindet sich ein Filmstudio.
Park rozrywki Universal Studio,
znajdujący się w Japonii,
ma powierzchnię 30 tys. m².
Jest podzielony na trzy części.
Na Ulicy Sezamkowej mogą
odwiedzający spotkać swoich
starych znajomych jak Elmo oraz
Cookie Monster. W drugim dziale
znajduje się studio filmowe.
Im dritten Bereich befindet
sich Land of Oz. W trzeciej
części znajduje się Kraina Oz.
Der Park California Adventure
wurde im Februar 2001 eröffnet .
Er ist in drei Themenbereiche
unterteilt. Im Themenbereich
Golden State werden die Geschichte
und die Naturschönheiten
Kaliforniens erläutert. Hier
befindet sich auch Flugsimulator.
Im Hollywood - Bereich kann man
Filmkulissen kennenlernen.
Park California Adventure został
otwarty w lutym 2001 roku. Jest
podzielony na 3 działy tematyczne.
Paradies Pier ist ganz dem
W dziale Golden State prezentuje
Strandleben von Kalifornien
się historię oraz piękno przyrody
gewidmet. Paradies Pier jest
Kalifornii. Znajduje się tutaj także
symulator lotu. W dziale Hollywood poświęcony całkowicie życiu
na plaży w Kalifornii.
można poznać kulisy filmów.
Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
im Rheinland - w Nadrenii
wundervoll - wspaniały
der Zauber - czar
der Himmel - niebo
das Dampfkarussell - karuzela parowa
die Eislauffläche - lodowisko
am Ufer des Gardasees - na brzegu Jeziora Gardeńskiego
das Kinderland - park dla dzieci
die Spielmöglichkeiten - możliwości zabaw
die Wasserkanonen - armatki wodne
die Themenbereiche - działy tematyczne
Das Disneyland Resort
in Kalifornien wurde 1955
eröffnet. Direkt daneben liegt
Disney’s California Adventure
Park, ein typischer Freizeitpark
mit Riesenachterbahn.
Zwischen beiden Parks
ist Downtown Disney,
eine Einkaufsmeile mit
Geschäften, Hotels und
Restaurants.
Disneyland Resort w Kalifornii
został otwarty w roku 1955. Tuż
obok leży Disney’s California
Adventure Park z gigantyczną
kolejką górską. Między dwoma
parkami jest centrum handlowe ze
sklepami, hotelami i restauracjami.
Die Main Street ist
die Hauptschlagader von
Disneyland. Sie ist einer alten
amerikanischen Hauptstraße
der 30er Jahren nachempfunden. Hier startet
die Disneyland Railroad,
die sehr gut dazu geeignet ist,
den Park zu entdecken.
Main Street jest główną arterią
Disneylandu. Wzorowana jest
na dawnej amerykańskiej
głównej ulicy z lat 30 tych.
Kursuje tutaj Kolejka
Disneylandu, która doskonale
dostosowana jest do
zwiedzania parku.
Hier hat man auch
die Möglichkeit, in einem
Oldtimer zu fahren.
Istnieje tutaj także możliwość
przejażdżki dawnymi
pojazdami.
In Disneyland befindet sich auch
ADVENTURELAND. Wie der
Name schon sagt, wartet dieser Teil
des Parks mit vielen Abenteuern
auf. Besonderer Beliebtheit erfreut
sich die Jeep-Fahrt „Indiana
Jones“. Durch die Jungle Cruise
kann man mit dem Boot fahren und
die herrliche Dschungellandschaft
bewundern. W Disneylandzie jest
również ADVENTURELAND. Jak
sama nazwa wskazuje w tej części
parku można spodziewać się wielu
przygód. Szczególnie popularna jest
jazda jeepem "Indiana Jones" .
Przez Jungle Cruise można wybrać
się na wycieczkę łodzią i podziwiać
wspaniałe krajobrazy dżungli.
Das Tarzan’s Treehouse
macht auch den großen
Eindruck. Domek
Tarzana sprawia też duże
wrażenie.
Der Freizeitpark Ravensburger
Spieleland wurde 1998 in der
Urlaubregion Bodensee eröffnet.
Er bietet eine ganz besondere
Mischung aus Freizeitspaß und
Spielparadies an. Es gibt hier gar
keine Achterbahn. Stattdessen
bieten die sieben Themenwelten
mit vielen Möglichkeiten zum
Spielen. Park rozrywki Ravensburger
Spieleland otwarto w roku 1998
w regionie turystycznym Jeziora
Bodeńskiego. Oferuje on specyficzną
mieszankę rekreacji i placu zabaw.
Nie ma tutaj właściwie żadnej kolejki
górskiej. Zamiast tego oferuje się
siedem działów tematycznych z
wieloma możliwościami zabawy.
Der Steinwasen-Park wurde
im 1999 eröffnet. Er befindet
sich in der Nähe von Freiburg
in Deutschland. Er liegt auf
einer Höhe von 700-900m
ü. NN. Hier befindet sich die
längste Hängebrücke der Welt
und die Sommerrodelbahn
mit der 800m Länge.
Steinwasen-Park został otwarty
w roku 1999. Znajduje się on
niedaleko Freiburga w
Niemczech. Leży na wysokości
700 - 900 m n.p.m. Znajduje się
tutaj najdłuższy na świecie most
wiszący oraz letni tor
saneczkowy o długości 800m.
Neu und besonders im
Sommer ein Renner ist die
Riversplash Rafting Anlage.
Nowym hitem szczególnie w
lecie jest spływ pontonowy.
Wörter und Wendungen. - Słówka i zwroty.
die Sesamstraße - Ulica Sezamkowa
alte Bekannte - starzy znajomi
die Naturschönheit - piękno przyrody
das Strandleben - życie na plaży
er ist gewidmet - jest poświęcony
direkt daneben - tuż obok
die Einkaufsmeile - centrum handlowe
er ist geeignet zu... - jest dostosowany do...
das Abenteuer - przygoda
die Beliebtheit - popularność
der Eindruck - wrażenie

114_Wesole_miasteczk..