Omadussõna nominatiivis - Carl Robert Jakobsoni nim. Gümnaasium