VNITŘNÍ VÝBAVA
INNENAUSSTATTUNG
INSIDE EQUIPMENT
Mechanické zabezpečení řazení
Mechanische Wegfahrsperre
Mechanical drive locking system
1Z0 071 775
Octavia, Octavia Combi (1Z)
Yeti (5L)
- pouze pro levostranné řízení
- určeno pro vozy s automatickou
převodovkou DSG (vozy Octavia
(1Z) vyrobené od KT 45/2009)
- mechanické zabezpečení
řadící páky pomocí zámku pevně
spojeným s karoserií
- pomocí mechanismu je uzamykáno
řadící páka v parkovací poloze (P)
- zámek je umístěn na pravém boku
středového panelu (na straně
spolujezdce)
- v soupravě zabezpečovacího
zařízení je zámek, dva klíče,
spojovací materiál, identifikační
karta pro případnou výrobu dalších
klíčů, záruční list, montážní a
uživatelský návod, příbalový
materiál (okenní nálepky,…)
- montáž smí vykonávat pouze
vyškolený personál
- při montáži do vozů Octavia (1Z)
zkontrolujte sériové číslo ovládání
řazení – musí začínat na 5K1 713
025 …
- nur für Linkslenkung
- für Fahrzeuge mit
Automatikgetriebe DSG (Fahrzeuge
Octavia (1Z), produziert ab KW
45/2009)
- mechanische Sicherung des
Schalthebels mit Hilfe vom Schloss,
mit Karosse fest verbunden
- mit Hilfe des Mechanismus wird der
Schalthebel in Parkposition (P)
geschlossen
- das Schloss ist auf rechter Seite
des Mittelpaneels (auf
Beifahrerseite) befestigt
- im Set der Sicherungsanlage gibt´s
Schloss, zwei Schlüssel,
Verbindungsmaterial,
Identifizierungskarte für eventuelle
Produktion weiterer Schlüssel,
Garantieschein, Montage- und
Benutzeranleitung, Beilagematerial
(Fensteraufkleber,...)
- Montage kann nur durch geschultes
Personal ausgeübt werden
- bei Montage in Fahrzeuge Octavia
(1Z) prüfen Sie, bitte,
Seriennummer der Schaltsteuerung
– sie muss mit 5K1 713
025...anfangen
Internet: http://portal.skoda-auto.com
- only for LHD
- for automatic gearboxes DSG (cars
Octavia (1Z) produced from CW
45/2009)
- gear lever lock, tightly connected
with the body
- gear lever locked in the parking
position (P)
- gear lever lock is situated on the
right side of central board (side of
front-seat passenger)
- kit contains lock, two keys, fitting
material and a security card for
eventual production of spare keys,
certificate of warranty, fitting and
user manual, others (window
sticker,…)
- the assembly can only be done by
trained workers
- before the fitting to cars Octavia
(1Z) please check serial number of
shift control – it has to start with
number 5K1 713 025 …

Bez nadpisu - Media Portal