VNĚJŠÍ VÝBAVA
AUSSENAUSSTATTUNG
OUTSIDE EQUIPMENT
Větrné clony předních oken
Wind-Abweiser der vorderen Scheiben
Front window wind deflectors
1Z0 072 192
Octavia
Octavia Combi
- pouze pro vozy od KT 45/2008
- 2-dílná sada
- clony chrání před deštěm při
větrání bočními okny
- clony omezují nepříjemné
aerodynamické hluky při jízdě s
pootevřenými bočními okny
- vyrobeny z bezpečnostní
plastické hmoty se sníženou
propustností UV-záření
- jednoduchá montáž
- nur für Fahrzeuge ab KW 45/2008
- 2-teiliger Satz
- Abweiser schützen
vor Regen bei Lüftung durch
Seitenfensterscheiben
- die Abweiser beschränken
unangenehme aerodynamische
Geräusche bei der Fahrt mit halb
offenen Seitenfenstern
- hergestellt aus
Sicherheitskunststoff mit
reduzierter UV-Durchlässigkeit
- einfacher Einbau
Internet: http://portal.skoda-auto.com
- for cars from CW 45/2008 only
- 2-piece set
- deflectors protect from
rain even with the windows
open
- deflectors reduce wind
noise during drive with slightly
open windows
- made of hardened safety
plastics filtering UV rays
- easy fitting

Bez nadpisu - Media Portal