Ideen med
funktionsgramma
-tikken er at
fremstille sproget
optisk.
Med
udgangspunkt i
handlingen,
udtrykt ved
cirklen, kan
man i grafisk
form se den
sproglige
struktur
for sig.
Eller man ser
for sit indre
øje hvor
forholdsordet
har sin plads
i systemet
Dermed
skyder
man en
genvej til
tyskernes
”medfødte”
følelse for
kasus.
FUNKTIONSGRAMMATIK
KASUSsprog
præpositioner
Kortfattet præsentation
Sven Erik Bruun 2011©
Prioritering
af præsentationsrækkefølgen i undervisningen
Verber i præsens
objektiv kasus
-t
-en
Maskulinum
def. & indef.
derefter fem, neut & plur
Præpositionel kasus
engang, når objektiv kasus
fungerer
Adverbiel kasus
langs hen ad vejen
Verbets tider, former
og verbalsyntaks
når kursisten føler overskud
og får behov for at kunne
udtrykke tidsvariation
ohne
zu
der er to typer kasus, som anvender
statt
det samme værktøj
in
hinter
gegen
auf
nach
wegen
Når
der er et forholdsord
KASUS
knyttet
styret
aftil navneordet,
von
styres
kasus
af
præposition
forholdsordet
seit
neben
um
innerhalb
unter
m
f
n
NOM der die das
AKK den die das
pl
die
die
GEN des+s der des+s der
DAT dem der dem
den+n
Når navneordet står
uden
forholdsord,
KASUS
styret af
styres
kasus med
handlingen
udgangspunkt i
handlingen
Præpositioner med obligatorisk
kasusstyring
AKK
durch, für, gegen, ohne, um, wider …
GEN
statt, trotz, während, wegen, -halb …
DAT
aus, bei, mit, nach, seit, von, zu …
der
ein
die
eine
das
ein
die
den
einen
die
eine
das
ein
die
des +s der
eines+s einer
des +s der
eines+s
dem
einem
dem
einem
der
einer
den +n
Præpositioner
med AKKUSATIV eller DATIV
der
ein
an auf hinter
in neben über
unter vor
zwischen
AKK den
udtrykker ændring einen
die
eine
das
ein
die
die
eine
das
ein
die
des +s der
eines+s einer
DAT dem
udtrykker status quo einem
der
einer
des +s der
eines+s
dem
einem
den +n
Pædagogisk rådgivning
og konceptudvikling
Formidling af kurser og
efteruddannelse
Etablering af
virksomhedsakademier
Langøre/Samsø
Projektledelse

funktionsgrammatik – præpositionerne – kort form