Uusiutuvat energialähteet
Suomessa ja Saksassa
Erneuerbare Energiequellen in
Finnland und Deutschland
Juha Rautanen, Motiva
Uusikaupunki, 12.11.2008
Motiva Oy
- Asiantuntija energian ja
materiaalien tehokkaassa ja
kestävässä käytössä
2
Motiva Oy yhtiönä
•
•
•
100 % valtion omistama
Valtionhallinnon sidosyksikkö
Suurin asiakas on työvoima- ja
elinkeinoministeriön (TEM) energiaosasto
•
3
MMM, YM, UM,LVM…..
Kun Suomi oli bioenergiamaa…
Finnland war schon längst ein
Land der Bioenergie
•Bioenergiaa metsistä
•Bioenergiaa pelloilta
4
Energialähteet Suomessa
Endenergieverbrauch in Finnland
Energian kokonaiskulutus 2005
Maakaasu 11%
Gas
Öljy 27%
Öl
Hiili 9%
Kohle
~50 % Fossil
Muut fossiiliset 0%
Turve 5%
Torf
Muut 5%
Sonstige
Puupolttoaineet 20%
Holzenergie
RES
1/4
Uusiutuvat
Ydinenergia 18%
Kernenergie
Vesi- ja tuulivoima 4%
Wasser- u. Windenergie
Muut uusiutuvat 1%
Sonstige reg.
Kotimaiset energialähteet 1/3
Einheimische Energieträger 1/3
5
Fossiiliset
Ydinenergia,
muut (reaktiolämpö,
sähkön nettotuonti,
vety)
Energiatilasto – Vuosikirja 2006
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2005
Die erneuerbaren Energien Finnlands 2005 PJ
Brennholz
Ind. Energieholz
Teollisuuden ja
energiantuotannon
puupolttoaineet
Puun pienkäyttö
14%
4,0
Wasserkraft
Vesivoima
14%
28%
1,1
1,0
1,0
Kierrätyspolttoaine
(bio-osuus)
Biogas
Biokaasu
Muut biopolttoaineet
Vety
Sonstige
FIN
Muut
3%
Wärmepumpen
Lämpöpumput
5,6
0,4
(08)
Tuulivoima
(08)
41% Schwarzlauge
Puunjalostusteollisuuden
jäteliemet
UE-osuus energian loppukäytöstä 2007 Saksassa
Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten
Endenergieverbrauch in Deutschland 2007
DE
6
Recyckling
Yhteensä 150 000
•ilma/ilma- 100 000
•maalämpö- ~40 000
Windenergie
Total
128 MW
Windkraftanl. 113
Prod. (2007): 188 GWh
= 0,2% der Stromerzeugung
Tilastokeskus/Ympäristötilasto-CD
7
Kartta Euroopan
metsäpeitteestä
Die Wälder Europas
8
Biomassapotentiaalit Euroopan
metsissä
Teoreettinen ja teknisesti mahdollinen
9
Energy Biomass
Potential in Finland
milj. m3 / a
Biomass Potential
Theoretical
45 milj. m3 / a
100 %
Harvestable
maximal
15 milj. m3 / a
33 %
Target 2010,
Energiestrategie
5,0 milj m3 / a
Now
3,5 milj m3 / a
5,6 %
2003
2,1 milj m3 / a
4,7 %
From: P. Hakkila
10
11 %
Uusiutuvan energian osuus primäärienergian
käytöstä
Anteil EE am PEV
11
Uusiutuvan energian käyttö Euroopassa 2006
Nutzung erneuerbarer Energien in der EU im Jahr 2006
Biomassa
12
Vesi
Tuuli
Yht.
A-lämpö
A-sähkö
Quellen:
Biomasse: Eurostat [32]; Observ‘ER [53];
IEA [31]
Wasserkraft: Observ’ER [93];
Windenergie: Observ‘ER [46]
Geothermie: Observ‘ER [37];
Solarthermie: Observ‘ER [35]; ESTIF [58]
Photovoltaik: Observ‘ER [82]; PV-NA S-Net [61]
Tuulienergiaa - lyhyt oppimäärä
Windenergie in Finnland
Total
Windkraftanlagen (WKA)
Produktion (2007):
Der Stromerzeugung
13
128 MW
113
188 GWh
0,2%
Biokaasu Suomessa
14
•
Maatilakokoluokan laitoksia
• Farmgrösse
•
Keskitetty 20 maatilan laitos
• Zentral (20 landw. Betriebe)
1kpl
•
Kuivamädätys(koe-)laitos
• Trockenvergärung in Test
1kpl
•
Rakennusvaiheessa:
• In Bau
•
Suunnitteluvaiheessa:
• Auf Reißbrett mehrere
n.10kpl
n. 6 kpl
useita
15
Tuoretta tietoa
energiankäytön
uudesta suunnasta:
www.motiva.fi

Suomen ja Saksan uusiutuvien energialähteiden käyttö